Zamawiający: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”