Wymiana uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej

Beton Szybkosprawny BTR01

Wykonanie całego procesu technologicznego w ciągu kilku godzin – cięcie, rozbiórka, dyblowanie i kotwienie, ułożenie betonu. Oddanie do ruchu po 3 godzinach od betonowania.

Metoda prefabrykacji

Przygotowanie prefabrykatu o wymiarach dedykowanych pod projekt. Prefabrykat zbrojony, przygotowany pod osadzenie dybli i kotew. Po wypoziomowaniu prefabrykatu wykonana jest podlewka z materiału szybkosprawnego celem stabilnego podparcia. Oddanie do ruchu po 6 godzinach od ułożenia i wykonania podlewki.

Metoda tradycyjna

Oddanie do użytkowania po 21 dniach. Wykonanie prac dedykowane jest w miejsca nie wymagających szybkiego oddania do ruchu.

    Zapytaj o tą usługę