Naprawy nawierzchni betonowych na drogach, lotniskach i placach

Naprawy cząstkowe płyt, elementów betonowych:

Wykonujemy naprawy materiałami, które dzięki swoim właściwościom mogą zostać oddane do użytku już po 30 minutach od wbudowania. Ma to ogromne znaczenie w miejscach newralgicznych jak nawierzchnie lotniskowe, autostrady czy inne mocne obciążone punkty logistyczne.

Wymiany płyt betonowych:

  1. wymiana metodą tradycyjną- oddanie do użytkowania minimum 21 dni
  2. wymiana metodą prefabrykacji
  3. wymiana metodą betonu szybko sprawnego- oddanie do ruchu tego samego dnia (po około 6 godzinach)

Naprawy pęknięć w betonie:

  1. naprawy poprzez rozfrezowanie i uszczelnienie pęknięć
  2. naprawy poprzez „zszycie”(kotwienie)
  3. kotwienia diagonalne.

Wykonanie powłok żywicznych

  1. Wykonanie powłok na nawierzchniach stacji betonowych
  2. Wykonanie powłok po spaleniu aut na drogach
  3. Wykonanie powłok w halach magazynowych.