Grinding (szlifowanie, uszorstnienie) nawierzchni betonowych i asfaltowych

Celem głównie jest poprawa właściwości użytkowych lub niwelacji nierówności wynikła ze złego wykonania nawierzchni. Poprawa makrotekstury, zmniejszenie generowanego hałasu przez koła na nawierzchni. Poprawa niewłaściwych spadków nawierzchni.

    Zapytaj o tą usługę